Aktualności

PRZETARG

Przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie gminy Wielbark w roku szkolnym 2021/2022.

Data dodania 10.08.2021r.

Osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy w dotarciu do miejsca szczepień. Zgłaszanie zapotrzebowania na transport można dokonać w dniach roboczych od godziny 8:00 do godziny 15:00 pod numerem telefonu 89 621 81 06 w. 126.
Osobą do kontaktu jest Pani Anna Sędzińska.
Burmistrz Wielbarka
/-/ Grzegorz Zapadka

Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na rok 2021
Program ma na celu dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosi
209. 300,00 zł , udział środków własnych 42.100,00 zł. Łączny koszt zadania 209.300,00 zł.

 

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023