500+ - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

500+

Świadczenia dla rodziny
PROGRAM RODZINA 500 +
Program "Rodzina 500plus" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Zgodnie z ustawą na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


Zgodnie z ustawą na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Pierwsze dziecko otrzyma pomoc po spełnieniu kryterium dochodowego.


Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek osobiście w:

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielbarku przy ul. W. Jagiełły 8, 

  • Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można złożyć za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- (empatia.mrpips.gov.pl)

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/)

  • bankowość elektroniczna


Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać na nowy okres świadczeniowy od 01 sierpnia.


Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. W takim przypadku najważniejsze dokumenty dotyczące dochodu zostaną pozyskane przez Ośrodek samodzielnie.


Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, nastąpi zmiana sytuacji dochodowej rodziny trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić tut. Ośrodek.


W przypadku marnotrawienia świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - np. żłobka czy zajęć pozalekcyjnych.


Wszelkich szczegółowych informacji dot. Programu „Rodzina 500+” udzielają pracownicy Ośrodka a także telefonicznie pod nr tel. 89 621 83 31.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego