Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny