GOPS Wielbark - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

GOPS Wielbark

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 8
12-160 Wielbark

godziny pracy (pn-pt): 7:00 - 15:00


Tel, fax: (089) 621 83 31

Tel: (089) 621 82 78

NIP: 745-144-51-85

REGON: 004453810Nr. konta   37 8838 1057 2008 0500 0651 0001
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony 1 marca 1990 r. na mocy Uchwały Nr VIII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Wielbarku z dnia 26 kwietnia 1990r. Ośrodek jest jednostką  organizacyjną Gminy Wielbark działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego