Pracownicy GOPS

Kierownik

Ewa Romanos-Pniewska

tel. 89 621 83 31 w. 28

Sekretariat

Aleksandra Sędzińska
tel. 89 621 831 31
 

Księgowość i dodatki mieszkaniowe

Danuta Nadrowska
główny księgowy

Grzegorz Pliszka
starszy inspektor
tel. 89 621 83 31w. 23

Dział Pomocy Społecznej

Anna Krupińska
starszy pracownik socjalny

Monika Gomułkiewicz
starszy pracownik socjalny
tel. 89 621 83 31w. 31

Sylwia Deptuła
pracownik socjalny

Aneta Soja
pracownik socjalny

tel. 89 621 83 31 w. 30

Fundusz alimentacyjny

Magdalena Szymańska
starszy inspektor

tel. 89 621 863 31 w. 22

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Antosiak Lucyna
starszy inspektor
tel. 89 621 83 31 w. 20

Anna Cichoń
starszy inspektor
tel. 89 621 83 31w. 21

Agnieszka Kulis
pracownik administracyjno biurowy
tel. 89 621 83 31 w. 21

Asystent rodziny 

Magdalena Sznabel
tel. 89 621 83 31