Punkt konsultacyjno - informacyjny - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Punkt konsultacyjno - informacyjny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELBARKU


Specjaliści dyżurujący w Punkcie zajmują się wsparciem mieszkańców gminy Wielbark oraz  świadczeniem poradnictwa związanego z problemami z zakresu uzależnień, problemami związanymi z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi tematyki rodzinnej oraz dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


WTOREK

Terapeuta - Jolanta Kramek - godz. 08.00-12.00
Radca prawny - Wojciech Bojarski - godz. 12.00-15.00

ŚRODA 

Instruktor Terapii Uzależnień – Jerzy Bobiński - godz.7.00-11.00

CZWARTEK 

Psycholog - Emilia Rudnicka - godz.7.30-11.30

 
Wykaz telefonów:
Dzielnicowy Gminy Wielbark
sierż. sztab. Paweł Radziński
Tel. 600-022-732
 
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

GODZINY PRACY OŚRODKA:
Poniedziałek - piątek
7:30 - 14:30
12-100 Szczytno,
ul. M. C. Skłodowskiej 3/26

Tel/fax. (89) 624-35-83,
Tel. kom. 519-124-411
(Regina Pych - Pracownik socjalny)

Zadania:
- Udzielenie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych /np. ofiarom przemocy, sprawcom przemocy, ofiarom przestępstw, osobom zagrożonym narkomanią, osobom uzależnionym od narkotyków, od alkoholu także w sytuacji współuzależnienia/, 
- hostel dla osób dotkniętych przemocą
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12-160 Wielbark, ul. Jagiełły 8
Tel. (89) 621-83-31 (Sylwia Deptuła)
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku
12-160 Wielbark, ul. Jagiełły 8
Tel (89) 621-83-31
(pracownicy socjalni)
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego