Punkt konsultacyjno – informacyjny

      Specjaliści dyżurujący w Punkcie zajmują się wsparciem mieszkańców gminy Wielbark oraz  świadczeniem poradnictwa związanego z problemami z zakresu uzależnień, problemami związanymi z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi tematyki rodzinnej oraz dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

WTOREK

Terapeuta – Jolanta Kramek – godz. 07.30-11.30
Radca prawny – Wojciech Bojarski – godz. 12.00-15.00

ŚRODA

Instruktor Terapii Uzależnień – Jerzy Bobiński – godz.7.00-11.00

CZWARTEK

Psycholog – Emilia Rudnicka – godz.7.30-12.30

Wykaz telefonów:
Dzielnicowy Gminy Wielbark
mł. asp. Paweł Czarnota
Tel. 600-022-732

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

GODZINY PRACY OŚRODKA:
Poniedziałek – piątek
7:30 – 14:30
12-100 Szczytno,
ul. M. C. Skłodowskiej 3/26

Tel/fax. (89) 624-35-83,
Tel. kom. 519-124-411
(Regina Pych – Pracownik socjalny)

Zadania:
– Udzielenie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych /np. ofiarom przemocy, sprawcom przemocy, ofiarom przestępstw, osobom zagrożonym narkomanią, osobom uzależnionym od narkotyków, od alkoholu także w sytuacji współuzależnienia/,
– hostel dla osób dotkniętych przemocą

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12-160 Wielbark, ul. Jagiełły 8
Tel. (89) 621-83-31 (Magdalena Sznabel)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku
12-160 Wielbark, ul. Jagiełły 8
Tel (89) 621-83-31
(pracownicy socjalni)