Wspólnie silni - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wspólnie silni

Projekt "Wspólnie silni"
GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELBARKU


PROJEKT „WSPÓNIE SILNI”


Informujemy, że na terenie gminy Wielbark realizowany jest projekt „Wspólnie silni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do projektu przystąpiły 23 osoby z terenu gminy Wielbark.
Uczestnikami projektu są:
• osoby w wieku 18-645 r. ż. w tym osoby z niepełnosprawnością zagrożone ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu
• osoby bezrobotne z I i II profilu otrzymają wsparcie pod warunkiem, iż spełniają min. 2 przesłanki pozwalające zakwalifikować je do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie.
Wsparcie zaplanowane dla uczestników:
• Warsztaty kompetencji społecznych
• Warsztaty „Internet jako narzędzie budowania kompetencji społecznych”
• „Trening asertywności”
• Warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty'
• Wolontariat z uwzględnieniem kosztów noclegów i wyżywienia
• Konsultacje ze specjalistami: psychologiem, coachem
• Szkolenia zawodowe wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników
Wsparcie zaplanowane dla uczestników projektu – osób bezrobotnych z III profilem pomocy i osób biernych zawodowo:
• Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
• Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy
• Warsztaty motywacyjne
• Job – coaching
• Wsparcie trenera pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
ZAKONCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP PROJEKTU „WSPÓNIE SILNI” REALIZOWANY PRZE INSTYTUT BADAWCZO SZKOLENIOWY W OLSZTYNIE PRZY WSPÓŁPRACY Z TUTEJSZYM OŚRODKIEM
Uczestnikom projektu zapewniono wsparcie o charakterze zindywidualizowanego i kompleksowego zastosowania różnorodnych typów działań – w formie grupowej, jak i indywidualnej. Każdemu uczestnikowi projektu stworzona została indywidualna ścieżka reintegracji uwzględniająca indywidualną diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestnika projektu.
W ramach działań projektu zastosowano innowacyjne i kompleksowe formy wsparcia z zastosowaniem „Metody Pomosty” , nastawione na działania uczestników, wynikające z ich rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb ich społeczności lokalnych.
Uczestnicy projektu wspólnie zdecydowali o rewitalizacji sal dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku wraz z doposażeniem sal w pomoce dydaktyczne, oraz rewitalizacji placu zabaw na terenie Przedszkola wraz z zagospodarowaniem pasa zieleni znajdującego się na terenie placu zabaw. Łącznie na realizację zaplanowanych działań wydatkowano 7.000,00 zł.
W ramach działań na rzecz przedszkola wykonano następujące prace:
1 Odmalowano i odświeżono meble w salach dydaktycznych.
2.Odświeżono ściany łazienek przyległych do rewitalizacji sal.
3.Wyczyszczono, wypolerowano i pomalowano zniszczone meble.
4. Poukładano wszelkie pomoce dydaktyczne, również te zakupione w ramach projektu.
5. Pomalowane zostały wszelkie konstrukcji drewniane i metalowe na placu zabaw.
6. Zbudowano nową piaskownice i pomalowano wszelkie elementy.
7. Posadzono zakupione w ramach projektu iglaki i rośliny ozdobne ( 60 sztuk ) na pasie zieleni na terenie przedszkola.
8. Umiejscowiono odświeżone zjeżdżalnie i huśtawki na terenie placu.
9. Wykonano wszelkie prace porządkowe po wykonaniu zadań.
Uczestnicy projektu wykazali ogromne zaangażowanie, była to dla nich również świetna okazja do wspólnej integracji. Rewitalizacja sal dydaktycznych i placu zabaw przez długie lata będzie służyć najmłodszym mieszkańcom gminy Wielbark. Na zakończenie projektu został zorganizowany festyn wakacyjny dla społeczności lokalnej. Zabawa była super!. Poniżej prezentujemy efekty wykonanej pracy przez uczestników projektu „Wspólnie silni”.

FOTORELACJA Z PRAC PONIŻEJ

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego