Zadania GOPS - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zadania GOPS

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku jest jednostką organizacyjną gminy Wielbark powołaną do zaspokajania socjalnych potrzeb wspólnoty gminnej oraz jej indywidualnych mieszkańców, zwłaszcza w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz.992 z póżn. zm.),

3) ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493),

5) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2259),

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 734)

7) ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 28 lipca 2008 r., Nr 134, poz. 850)

8) innych przepisów z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej.Przez cały okres roku szkolnego można ubiegać się o bezpłatne obiady dla dzieci uczących się w szkołach na terenie gminy. Aby skorzystać z pomocy w tej formie należy zgłosić się do pracownika socjalnego w GOPS i złożyć odpowiedni wniosek.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego